Popis kurzov

 • Kurz M - Školenie systému JABLOTRON Mercury

  Certifikačný kurz predstaví systém JABLOTRON Mercury. Je vhodný pre začínajúcich technikov aj existujúcich montérov. Účastníci kurzu spoznajú parametre a vlastnosti IP alarmu JABLOTRON Mercury s integrovanou konektivitou a počas školenia budú mať aj praktickú možnosť oboznámiť sa s inštaláciou systému.

  Kurz sa koná prezenčne za osobnej účasti prihlásených osôb na vybranom mieste konania kurzu. Trvanie kurzu je 4 hodiny. Absolventi kurzu získajú certifikát oprávňujúci ich inštalovať systém JABLOTRON Mercury.

  Podmienky pre účasť na kurze a získanie certifikátu pre inštaláciu Mercury je: Odbornosť. Prihlásená osoba je firmou, resp. zamestnancom firmy, ktorá podniká v niektorom z nasledujúcich odborov podnikania: inštalácia, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, revízie a skúšky technických zariadení elektrických, elektrických rozvodov a zariadení, telekomunikačných zariadení, počítačových, dátových a komunikačných sietí, meracej a regulačnej techniky, chladiacich a klimatizačných zariadení alebo vlastní licenciu na prevádzkovanie technickej služby.

  Účastníkom odporúčame priniesť si smartfón, ktorý využijú počas školenia pri praktickej ukážke inštalácie systému.

  Upozornenie: Prihláška na zvolené miesto konania kurzu je záväzná. Pokiaľ sa prihlásená osoba nemôže kurzu zúčastniť, je potrebné o tom písomne informovať organizátora.

  Zobraziť viac
 • Kurz C - Certifikačný kurz

  Certifikačný kurz je určený pre záujemcov o pôsobenie v oblasti zabezpečovacej techniky. Zároveň je určený aj pre osoby s prepadnutým certifikátom JABLOTRON. Kurz pozostáva z dvoch častí. Ich úplné absolvovanie umožní pracovníkom firiem z oboru získať certifikát spoločnosti JABLOTRON a využívať benefity.

  Úvodná časť je elektronická a účastníci ju absolvujú pomocou PC alebo smartfónu vo svojej firme, alebo aj z pohodlia svojho domova v čase podľa vlastného uváženia. Pre prihlásenie nie sú na záujemcov kladené žiadne špeciálne požiadavky. Elektronická časť je povinná iba pre účastníkov, ktorí nikdy v minulosti neabsolvovali EZS školenie od firmy JABLOTRON.

  Druhá časť sa koná prezenčne za osobnej účasti prihlásených osôb na vybranom mieste konania kurzu.
  Podmienky pre účasť na druhej, prezenčnej časti kurzu a získanie certifikátu:

  1.) Absolvovanie elektronickej časti kurzu záverečným online testom najneskôr 2 dni pred dátumom konania prezenčnej časti.

  2.) Odbornosť. Prihlásená osoba je firmou, resp. zamestnancom firmy, ktorá podniká v niektorom z nasledujúcich odborov podnikania: inštalácia, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, revízie a skúšky technických zariadení elektrických, elektrických rozvodov a zariadení, telekomunikačných zariadení, počítačových, dátových a komunikačných sietí, meracej a regulačnej techniky, chladiacich a klimatizačných zariadení alebo vlastní licenciu na prevádzkovanie technickej služby.

  Dôležité pre kurz C:

  Požadovanú odbornosť overujeme u každého uchádzača prihláseného na prezenčnú časť Certifikačného kurzu! Pokiaľ prihlásená osoba v dobe prihlásenia na kurz nespĺňa podmienku na odbornosť, môže prezenčnú časť kurzu absolvovať po doplnení príslušného odboru podnikania, najneskôr do 10 mesiacov od dátumu prihlásenia na kurz.

  Prihláška na zvolené miesto konania kurzu je, po splnení všetkých podmienok pre účasť, záväzná. Pokiaľ sa prihlásená osoba nemôže kurzu zúčastniť, je potrebné o tom písomne informovať organizátora.

  Neúčasť prihlásenej osoby na prezenčnej časti kurzu, nezavinená spoločnosťou JABLOTRON, nie je dôvod na vrátenie školného.

  Zobraziť viac
 • Kurz R - Recertifikačný kurz

  Recertifikačný kurz - El. zabezpečovací systém JABLOTRON 100+ pre EXPERTOV je určený odborne zameraným pracovníkom z radov Certifikovaných montážnych partnerov, ktorí sa v minulosti zúčastnili niektorého zo školení systému JABLOTRON 100+ a od uplynutia platnosti Certifikátu im neuplynul viac ako 1 rok. Kurz R sa koná prezenčne za osobnej účasti prihlásených osôb na vybranom mieste konania kurzu.

  Dôležité pre kurz R:

  Prihláška na zvolené miesto konania kurzu je, po splnení všetkých podmienok pre účasť, záväzná. Pokiaľ sa prihlásená osoba nemôže kurzu zúčastniť, je potrebné o tom písomne informovať organizátora.

  Neúčasť prihlásenej osoby na prezenčnej časti kurzu, nezavinená spoločnosťou JABLOTRON, nie je dôvod na vrátenie školného.

  Zobraziť viac
 • N-B - Bezplatná Prezentácia Noviniek spoločnosti JABLOTRON

  Na bezplatnej prezentácii predstavíme účastníkom novinky, ktoré priniesla spoločnosť JABLOTRON v Slovenskej republiky za posledné obdobie. Odprezentované budú novinky v oblasti produktov, aj služieb. Zároveň účastníkom predstavíme partnerský program JABLOTRON a benefity, ktorý máme pripravené pre montážnych partnerov. Zúčastniť sa môžu existujúci, aj potencionálny partneri spoločnosti JABLOTRON.

  Predstavenie noviniek sa koná prezenčne za osobnej účasti prihlásených osôb na vybranom mieste konania a je bezplatné. Po absolvovaní prednášky nie je účastníkom vystavený certifikát.

  Upozornenie: Prihláška na zvolené miesto konania kurzu je záväzná. Pokiaľ sa prihlásená osoba nemôže kurzu zúčastniť, je potrebné o tom písomne informovať organizátora.

  Zobraziť viac

PODMIENKY PRE PRIHLÁSENIE:

Certifikačný KURZ C nie je možné kombinovať s Recertifikačným KURZOM R.

* Oboznámil som sa a rozumiem podmienkam účasti na prezenčnej časti kurzu
* Vyhlasujem a zodpovedám, že mnou vyplnené údaje sú správne.


VÝBER KURZU:

Typ kurzu
Místo
Termín
Cena (€)
#
R Nitra 26. 6. 2024 40


Uvedené ceny kurzov sú bez 20% DPH.Podľa vyplnenej záväznej prihlášky je vystavovaný certifikát.
Preto, prosíme, pri vyplnaní prihlášky dodržiavať interpunkciu.

 • * Priezvisko
 • * Meno
 •   Titul
 • * Dátum narodenia
 • * Firma (presný názov)
 •   Som pedagóg (pracujem v školstve)
 • * Ulica
 • * Mesto
 • * PSČ
 • *IČO

  (pokiaľ nemáte IČO, zadajte 00000000)

 • DIČ
 •   IČ DPH

  (povinný údaj pre platcov DPH)

 •   Číslo účtu v tvare IBAN

  (bez medzier, pre identifikáciu platby)

 • * Telefón / Mobil

  (bez medzier v tvare +421xxxxxxxxx)

 • * E-mail osobný

  (služobný e-mail prihlasovanej osoby)

 • * E-mail skupinový

  (môže byt rovnaký ako osobný)


  (univerzálny firemný e-mail


  - pre viaceré osoby alebo účely)

* Povinný údaj, ktorý je potrebné vyplniť!Ochrana osobných údajov - GDPR

Informácie o tom, ako sú spracúvané Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v záväznej prihláške na školenie sú uvedené v dokumente Zásady spracúvania osobných údajov pre obchodné aktivity. Uistite sa, že ste si dokument precítali, aby ste boli oboznámený aké máte práva a ako ich môžete uplatnit. Bezpecnost Vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás prvoradé. Na nižšie uvedenom odkaze sú pre Vás dalšie informácie, ako je chránené Vaše súkromie, ako sú spracúvané Vaše osobné údaje, ked nakupujete naše produkty alebo využívate niektorú z našich služieb. Viac informácií nájdete v casti Ochrana osobných údajov.

Všetky práva vyhradené © Jablotron 2024